Audio file
Audio Tour: Stop 8

Transcript

From this section of the Hub, you will find computers, which are available for you to make use of. If you continue around the wall, you will find a print room where you can print, scan, and make photocopies. Note that you can only print in black and white when using the printers in the Hub and within KC, for colour printing use the printer in Hlanganani or the document centre.

Also, at the back of the Hub is UCT Libraries’ Interlibrary Loans or ILL department, where you can request resources from other affiliated libraries. Lastly the Hub has toilets! You can access these using the staircase up next to the ILL department.

We hope you’ve been enjoying the tour this far. If you wish to learn more about using the library and its services, make sure to sign up to our library training and workshops through our website and make sure to follow us on social media @uctlibraries.

The next stop is a bonus stop, which is located down the spiral stairs, indicated as stop 9. Alternatively, a lift can be found next to the entrance to the Research Wing.

Once you are there, hit play on the next audio file.

Audio file
Audio Tour: Stop 8

Transcript

In hierdie afdeling van die Hub sal jy rekenaars vind wat beskikbaar is vir jou om te gebruik. As jy om die muur gaan, sal jy 'n drukkamer kry waar jy kan druk, skandeer en fotostate kan maak. Let daarop dat jy slegs in swart en wit kan druk wanneer jy die drukkers in die Hub en binne KC gebruik; vir kleurdruk gebruik die drukker in Hlanganani, of die dokumentsentrum.

Aan die agterkant van die Hub is UK Biblioteek se Interbiblioteeklenings (of ILL-afdeling), waar jy hulpbronne van ander geaffilieerde biblioteke kan aanvra. Laastens, het die Hub badkamers! Jy kan toegang daartoe kry met behulp van die trappe langs die ILL-afdeling.

Ons hoop jy het die toer tot dusver geniet. As jy meer oor die gebruik van die biblioteek en sy dienste wil leer, maak seker dat jy by ons biblioteekopleiding en werkswinkels inteken deur ons webwerf en maak seker dat jy ons op sosiale media @uctlibraries volg.

Die volgende ruspunt is 'n bonusstop, wat af met die spiraaltrappe gevind word, aangedui as stop 9.
Alternatiewelik kan 'n hysbak langs die ingang na die Navorsingsvleuel gevind word.

Sodra jy daar is, druk speel op die volgende oudiolêer.

Audio file
Audio Tour: Stop 8

Transcript

Kwakwelicandelo laziwa njenge Hub zikwafumaneka indawo zokuhlala kwakhunye necomputers. Onokuzisebenzisa, qaphela xa ujikela emva uqhubekeke usiya phambilana emva ko donga kukho igumbi loku printa, uku scan, wenze nekopy. Xana ngaba ufuna ukusebenzisa I colour printers ziyafumaneka e hlanganani okanye e document centre.

Kwalapha e Hub likwakhona icandelo elaziwa ngokuba yi Interlibrary loans,  apho unokufaka isicelo sencwadi okanye ijournal ezkwafumaneka kwamanye amathala anobudlelwane nelithala. Sikwanazo izindlu zangasese ezifumaneka ngonokuthi unyuke ezi stairs zisecaleni kufutshane ILL department.
 
Ukuya ku stop 9, cofa iqhosha likaplay kwi-audio elandelayo.

South African Sign Language tour: Stop 8

SASL video of the Hub (Printing room & ILL) - Chancellor Oppenheimer Library

Next Stop