Audio file
Audio Tour: Stop 5

Transcript

If you need to study late at night, this is a 24/7 section known as Hlanganani. This is the top floor of the library and is a ‘bring-your-own-device’ space. To access this area after hours, you will find the entrance right at the top of the outside staircase on the north lane – just look out for the signs. The 24/7 study space has multiple desks and tables as well as a colour printer available. The space also has a room created by the disability service with specialised equipment. To gain access to this room, feel free to contact the disability services unit, their email address can be found on the UCT website.

Also, on this floor are toilets which you can find at the far end of the space with plenty of comfortable chairs along the way. To make your way to the floors below, you can find a lift close to the exit door, just note that this is only available during the library opening hours. Lastly, there is 24/7 security in this space ensuring your safety.

To access the next stop, move back to the Terrace and walk towards the Research Wing at the end of the floor, where you will find the next stop indicated as stop 6.

Once you are there, hit play on the next audio file.

Audio file
Audio Tour: Stop 5

Transcript

As jy tot laat in die nag moet studeer, is hierdie 'n 24/7-afdeling bekend as Hlanganani. Dit is die boonste verdieping van die biblioteek en is 'n 'bring-jou-eie-toestel'-ruimte. Om na-ure toegang tot hierdie area te kry, sal jy die ingang reg aan die bokant van die buitetrap op North lane kry – volg gerus die die bordjies. Die 24/7 studieruimte het verskeie lessenaars en tafels, sowel as 'n kleurdrukker beskikbaar. Die ruimte het ook 'n kamer wat deur die gestremdheidsdiens geskep is met gespesialiseerde toerusting. Om toegang tot hierdie kamer te verkry, kontak gerus die eenheid vir gestremdheidsdienste. Hul e-posadres kan op die UK-webwerf gevind word.

Op hierdie verdieping, is daar ook badkamers , wat jy aan die verste punt van die ruimte kan vind met baie gemaklike stoele langsaan. Om jou pad na die verdiepings hieronder te vind, kan jy 'n hysbak naby die uitgangsdeur vind; let net daarop dat dit slegs gedurende die biblioteek se openingstye beskikbaar is. Laastens is daar 24/7 sekuriteit in hierdie ruimte wat jou veiligheid verseker.

Om toegang tot die volgende ruspunt te kry, gaan terug na The Terrace en stap na die navorsingsvleuel aan die einde van die vloer, waar jy die volgende ruspunt sal vind wat as stop 6 aangedui word.

Sodra jy daar is, druk speel op die volgende oudiolêer.

Audio file
Audio Tour: Stop 5

Transcript

Ihlanganani yenye yendawo zokufundela zeli thala ebizwa ngokuba yi24/7. Ikwasetyenziswa ngabafundi xa elithala livaliwe, lo nto ithetha into yokuba abafundi bayakwazi ukuyisebenzisa imini nobusuku. Kwaye kusoloko kukho oonogada (securities) abaza kuqinesekisa ukhuseleko lwakho mfundi.

Qaphela ke mfundi xa eli thala livaliwe unako ukungena kumnyango ongaphandle. Kwaye, njengezinye indawo zalapha zokufundela zikwakhona iitafile nezitulo, iprinta, kunye nelift namagumbi angasese/ithoyilethi. Owona mahluko ngowokuba uyaziphathela izixhobo zokufunda ezifana nelaptop kuba kaloku ayinazo iikhompyutha. Kwalapha kweli candelo sikwanalo negumbi elenzelwe abanemicelimngeni yokukhubazeka (Disability Services) elinezixhobo ezikhethekileyo. Ukubangaba ungathanda ukuqhagamshelana neli candelo leenkonzo zokukhubazeka inkcukacha ezifana ne-email address ziyafumaneka kwiWebsite yaseUCT.
 
Ukugqithela ngaphambili kwindawo elandelayo engu stop 6, buyela umva ngeTerrace uye eResearch Wing ekugqibeleni kulomgangatho.

Wakufika cofa u play.

South African Sign Language tour: Stop 5

SASL video of Hlanganani - Chancellor Oppenheimer Library

Next Stop