Catalogue

The catalogue pages are indexed alphabetically by author. Please click on the first letter of the author's surname to go to that section of the catalogue.

A | Ba - Bod | Bod - Bri | Bri - end | Ca - Con | Coq - end | D | E | F | Ga - Groe | Gron - end | H | J | L | Maa - Mel | Men - end | N | O | Pa - Pl | Pl - end | Q | R | Sa - Sel | Sen - end | T | U | V | W | Y | Z

========= 830 
AUT Haakma Tresling, T. 
TIT Memorie van regte, over de ontzetting van eigendom bij beslag op een ondeelbaar vast goed, en wel bijzonder op eene beklemde plaats 
PLA Groningen/ Römelingh/ 1823
========= 831 
AUT Haakma Tresling, T. 
TIT Verhandeling over het recht van beklemming in het department van stad en landen van Groningen 
PLA Groningen/ Groenewolt/ 1805

========= 832 
AUT Haan Hettema, Montanus de, 1796-1873 
TIT Jurisprudentia Frisica, of, Friesche regtkennis: een handschrift uit de vijftiende eeuw, door Montanus Hettema. 
PLA Leeuwarden/ Schetsberg/ 1834-1835. 
NOT 3v.

========= 833 
AUT Haas, Gerard de, ed. 
TIT Nieuwe hollandsche consultatien, advertissementen van regten, memorien En andere schrifturen van voorname regtsgeleerden by een verzamelt volgens de materien en met nauwkeurig register voorzien, door Gerard de Haas. 
PLA 's Gravenhage/ Mattheus Gaillard/ 1741. 
NOT 2 copies. [viii],552,[14]p. Second copy badly damaged.

========= 834 
AUT Haelschner, Hugo, 1817- 
TIT Das preussische Strafrecht. 
PLA Aalen/ Scientia/ 1975. 
REP Bonn/Adolph Marcus/ 1855 
NOT 3v.

========= 835 
AUT Haenel, Gustav 
TIT Corpus legum ab imperatoribus Romanis ante Justinianum latarum, quae extra constitutionum codices supersunt. Accedunt res ab imperatoribus gestae, quibus Romani iuris historia et imperii status illustratur 
PLA Lipsiae/?/ 1857

========= 836 
AUT Haenel, Gustavus, ed. 
TIT Dissensiones Dominorum; sive, Controversiae veterum iuris Romani interpretum qui glossatores vocantur, edidit et adnotationibus illustravit Gustavus Haenel ... 
PLA Aalen/ Scientia/ 1964. 
REP Leipzig/?/ 1834 
NOT lxiv,702p. 
============================= 
AUT Hagen, Carl 
TIT Die alten landständischen Verfassungen und das Repräsentativsystem 
PLA Stuttgart: Fraulch(?), 1843 
NOT - Manuscript. Bound behind Struben, Tractatio de statuum provincialium origine, 1740

========= 837 
AUT Hahn, Heinricus; [Wesenbecius, Matthaeus]; [Bachovius, R.] 
TIT Observata theoretico-practica ad M. Wesenbecii in 50 libros Digestorum commentarios, et in hos editas R. Bachovii notas et animadversiones; variis iuris responsis et decisionibus firmata. [Third edition] 
PLA Helmstadii/ Mueller/ 1668

========= 838 
AUT Hamerster, Dominicus; [Huber, Ulricus J.] 
TIT Naukeurige en duidelyke verklaring over de statuten, ordonnantien, reglementen en costumen van rechte in Frieslandt; volgens staats resolutie van den 12 Maart 1722 gedrukt en gepubliceert; [vol. 3 edited by U.J. Huber]. 
PLA Leeuwarden (v.1-2); Franeker (v.3)/ Tobias van Dessel etc./ 1741-1783. 
NOT 28cm; 3v. 2 copies? There are perhaps two sets, namely firstly vol. 1 original ed. Leeuwarden, Tobias van Dessel 1741; vol. 2 second ed. ibidem, H.A. Chalmotz 1760; vol. 3 Franeker, Dionysius Roman 1783; and secondly vol. 1 second ed. Leeuwarden, Abraham Ferwerda 1753; vol. 2 original edition ibidem, Abraham Ferwerda, 1745; vol. 3 as in the other set. 
RNR 93-6770

========= 839 
AUT *Haneton, Wilhelm 
TIT Tractatus de judiciorum ordine ac forma ... ad usum forensem accomodatus ... 
PLA Coloniae Agrippinae/ T. Baum/ 1584 
NOT Sedecimo.

========= 840 
AUT Hanlo, Bernardus Hubertus Maria 
TIT Specimen juridicum inaugurale de cursu publico mercium ac vectorum ex principiis juris mercatorii Neerlandici. 
PLA Lugduni Batavorum/ Hazenberg/ 1851. 
NOT 24cm. [viii],102p. Thesis (LL.D.) - Leiden.

========= 841 
AUT Harinxma Thoe Slooten, Binnert Philip van 
TIT Over het strafbeding bij verbindtenissen naar het Nederlandsch burgerlijk regt; academisch proefschrift Doctor in het Romeinsch en Hedendaagsch Regt aan de Hoogeschool te Leiden op gezag van C.G. Cobet ... 
PLA Leiden/ Hazenberg/ 1863. 
NOT 127p.

========= 842 
AUT Harinxma Thoe Slooten, Douwe Jan Andries van 
TIT Verhandeling over het stemrecht in Friesland in de 17de en 18de eeuw. 
PLA Leiden/ Somerwil/ 1894. 
NOT 23cm. [vi],9Op. Thesis (LL.D.) - Leiden. Bibliografiese voetnotas.

========= 843 
AUT Harmenopoulos, Constantinus, 1320-1383? 
TIT Manuale legum; sive, Hexabiblos, cum appendicibus et legibus agrariis ... recensuit, scholiis ... locupletavit, Latinam Reitzii translationem correxit, notis ... illustravit G.E. Heimbach. 
PLA Aalen/ Scientia/ 1969 
REP Leipzig/ Weigel/ 1851. 
NOT 21cm. xxxii,1003p. Parallel Greek and Latin texts.

========= 844 
AUT Hartman, Gustav 
TIT Die Obligation; Untersuchungen über ihren Zweck und Bau. 
PLA Erlangen/ Deichert/ 1875. 
NOT 23cm. viii,277p.

========= 845 
AUT Hasche, Theodorus 
TIT Dissertatio inauguralis iuridica de legibus in favorem commercii latis, prasesertim in concursu creditorum. 
PLA Goettingae/ typis Barmeierianis/ 1792. 
NOT 21cm. [iv],78,[4]p.

========= 846 
AUT Hasse, Johann Christian 
TIT Die culpa des römischen Rechts. Eine civilistische Abhandlung. 
PLA Kiel/ Academische Buchhandlung/ 1815. 
NOT 669p.

========= 847 
AUT Hasselt, Gerard van, 1751- 1825 
TIT Oorsprong van het Hof van Gelderland. 
PLA Arnhem/ Troost en Zoon/ 1793. 
NOT [ii],157p., lp. of plates. Col. engraving of seal of Gelderland.

========= 848 
AUT Hasselt, Johan Jacob van, 1717- 1783 
TIT Aantekeningen en byvoegzelen op de consultatien, advysen en advertissementen van verscheidene treffelyke rechtsgeleerden in Holland, bekent onder de naam van de Hollandsche advysen. 
PLA Nymegen/ A. van Goor/ 1780- 1783. 
NOT 20cm. 5v. in 2.

========= 1215 
AUT Hasselt, Johan Jacob van, 1717- 1783; [Matthaeus, Antonius, 1601- 1654] 
TIT Annotationes ad Antonii Matthaei paroemias ... auctore Jano Jacobo van Hasselt. 
PLA Neomagi/ I. van Campen/ 1780. 
NOT 23cm. vi,109p.

========= 849 
AUT Hasselt, Johan Jacob van, 1717- 1783 
TIT Consultatien, advysen, advertissementen, processen, verhandelingen en verdere aantekeningen over leen en andere servile goederen. 
PLA Amsterdam/ G. de Groot en Zoon; Arnhem, Jacob Nyhoff/ 1769. 
NOT 21cm. 2 copies. viii,[9]- 699p.

========= 850 
AUT Hasselt, Johan Jacob van, 1717- 1783 
TIT Tractatus de jurisdictione militari in praesidiis Belgicis, of, Verhandelinge over het gezag en jurisdictie der militairen in de guarnisoenen ... der Vereenigde Nederlanden ... regtelyk gededuceert en met verscheidene resolutien, advysen en andere stukken in het ligt gegeven met bydoeninge van eenige aantekeningen ... door J.J. van Hasselt. 
PLA Arnhem/ J.H. Möeleman/ 1763. 
NOT [xxiv],408p.

========= 851 
AUT Haubold, V.C., comp. 
TIT Tabulas chronologicas, quibus historia iuris Romani externa illustratur, a V.C. Haubold concinnatas, immutatis quibusdam, praemissisque 12 Tabularum legibus, gallicis typis mandavit. 
PLA Parisiis/ apud Fanjat, natu majorem/ 1823. 
NOT 27cm. [56]p. Tables (one fold.)

========= 852 
AUT Hausfriz, G.L. 
TIT Memoria Gregorii Haloandri iurisconsulti et instauratoris iurisprudentiae, commentatione historica renovata 
PLA Norimbergae/ sumpt. J. Stein/ 1736. 
NOT 16cm. 
RNR 160 x 10

========= 853 
AUT Hautefeuille, M. 
TIT Traité de procédure criminelle, correctionnelle et de police; suivi de l'analyse due code pénal ... et d'un formulaire général de tous les actes de procédure. 
PLA Paris/ Hacquart/ 1811. 
NOT 25cm. 2 p.1., viii,608p.

========= 854 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Antiquitatum Romanarum iurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem Institutionum Justiniani digestum ... [edidit] Christ. Gottl. Haubold. 
PLA Francofurti/ sumptibus H.L. Broenneri/ 1822. 
NOT 22cm. xvi,960p.

========= 855 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Antiquitatum Romanarum jurisprudentiam illustrantium syntagma secundum ordinem Institutionum Justiniani digestum ... [ediderunt] C.G. Haubold [et] C.F. Mühlenbruch. 
PLA Francofurti ad Moenum/ sumptibus H.L. Broenneri/ 1841. 
NOT 22cm. xxxii,841p.

========= 856 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb 
TIT Corpus Juris Germanici Antiqui, quo continentur leges Francorum ... Alamannorum, Baiuvariorum, Burgundionum, Frisionum, Angliorum et Werinorum, Saxonum, Langobardorum, Wisigothorum, Ostgothorum, nec non Capitularia regum Francorum ... opus ... recognitum ... consilio Jo. Gottl. Heineccii ... cuius et praefatio praemissa est, adornavit Petrus Georgisch. 
PLA Halae Magdeburgicae/ impensis Orphanotrophei/ 1738. 
NOT [xxxiv], 2236 (half pages), [116]p.

========= 857 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Elementa iuris civilis secundum ordinem Institutionum, commoda auditoribus methodo adornata a Jo. Gottl. Heineccio. 4.ed. 
PLA Amstelodami/ apud Janssonio-Waesbergios/ 1738. 
NOT 1v. in 2 (418p.) Printer's device on t.p. of v.1. Interleaved with blank leaves throughout, with copious manuscript notes.

========= 858 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Elementa iuris civilis secundum ordinem Pandectarum, commoda auditoribus methodo adornata. 4.ed. prioribus auctior multo et emendatior 
PLA Amstelaedami/ apud Janssonio-Waesbergios/ 1740. 
NOT 2v. (552,350p. port. v.1) Printer's device on t.p. of v.1.

========= 859 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Elementa iuris naturae et gentium commoda auditoribus methodo adornata. 2. ed. 
PLA Halae/ impensis Orphanotrophei/ 1741. 
NOT [xxxii],376,[23]p. Printer's device on t.p.

========= 860 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Grondbeginselen van het wisselrecht, op een gemakkelyken trant den toehoorderen voorgesteld. Uit het Latyn vertaald, op het Nederlandsch recht toepasselyk gemaakt en met aanmerkingen vermeerderd ... door Karel Koenraad Reitz. 
PLA Middelburg/ Christiaan Bohemer/ 1766. 
NOT 2v.

========= 861 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Grondbeginselen van het wisselrecht, naar de 7. uitgaaf vertaald, en met de noodige aanmerkingen verrykt en opgehelderd, door Karel Koenraad Reitz. 2.druk. 
PLA Middelburg/ Christiaan Bohemer/ 1774. 
NOT 21cm. [vi],xlviii,645,[75]p. (or 23cm?)

========= 862 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Historia juris civilis Romani ac Germanici, qua utriusque origo et usus in Germania ex ipsis fontibus ostenditur; multisque observationibus illustrata. 
PLA Halae Magdeburgicae/ sumptibus Fritschii/ 1733. 
NOT 18cm. 476,[42]p.

========= 863 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Historia juris civilis Romani ac Germanici, qua utriusque origo et usus in Germania ex ipsis fontibus ostenditur. Editio nova emandata, observationibusque aucta studio J.D. Ritteri. 
PLA Lugduni Batavorum/ Joh. & Herm. Verbeek/ 1748. 
NOT 21cm. [xl],554,112,[54]p.

========= 864 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Opera omnia 
PLA Genevae/?/ 1771 
NOT 10v.

========= 865 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Operum ad universam iuris prudentiam, philosophiam et litteras humaniores pertinentium tomi octo. 
PLA Genevae/ Cramer & Philibert/ 1744-1749. 
NOT 8v. Engraved fold. port. in v.1.

========= 866 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Opuscula postuma in quibus historia edictorum, Edictique perpetui, ipsiusque Edicti perpetui ordini et integritati suae restituti, partes 2. Vita Ludovici Germanici imp., aliaque continentur, omnia ex schedis paternis edita a il. Christ. Gottli. J. Heineccio. 
PLA Halae/ sumptibus Orphanotrophei/ 1744. 
NOT [xiv],980,[40]p., 1p. of plates: port.

========= 867 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Praelectiones academicae in Hugonis Grotii de iure belli et pacis libros tres. 
PLA Berolini/ impensis Jo. Andr. Rudigeri/ 1744. 
NOT 19cm. [viii],984p.

========= 868 
AUT Heineccius, Johannes Gottlieb, 1681-1741 
TIT Recitationes in elementa juris civilis, secundum ordinem Institutionum, recentiori hac editione ab innumeris fere mendis purgatas, denuo in usum cupidae legum juventutis edidit variisque annotationibus instruxit P. de Pyckere. 
PLA Gandavi/ Houdin/ 1818. 
NOT 674p. illus.

========= 869 
AUT Hennephof, Herman, ed. 
TIT Textus Byzantinos ad iconomachiam pertinentes in usum academicum edidit H. Hennephof. 
PLA Leiden/ Brill/ 1969. 
NOT 25cm. ix,91p. (Byzantina Neerlandica, series A, no.1). Text in Greek.

========= 870 
AUT *Henniges, Heinricus; [Grotius, Hugo] 
TIT In Hugonis Grotii de iure belli ac pacis libros III observationes politicae et morales. 
PLA Solisbachi/ sumptibus Johannis Andreae ... excudebat A. Lichtenthaler/ 1673 
BIN s/17/ bound in manuscript fragment = table of contents from a Missale, 15th c. 
NOT 17cm. 1062 [25]p. 
RNR 170 x 80

========= 871 
AUT Herbaius, Thomas, ca.1570-1613 
TIT Rerum quotidianarum liber singularis. 1.ed. 
PLA Leovardiae/ Gisbetus Sijbonius/ 1642. 
NOT [xxiv],245,[11]p. Illustrated, engraved t.p. 
============================== 
AUT Herculanus, Franciscus 
TIT Tractatus de attentatis appellatione pendente 
PLA Coloniae / Gervinus Calenius & haeredes Iohannis Quentel / 1573 
NOT - Sedecimo. Issued behind Guido Papa, Tractatus de appellationibus

========= 872 
AUT Heringius, Antonius, d.1610; [Marsiliis, Hippolytus de]; [Guilielmus de Cuneo, fl.1300]; [Santerna, Petrus] 
TIT Tractatus de fideiussoribus, in quo ex iure communi civili ac canonico nec non variorum iuris interpretum commentariis ac consiliis, ut et diversis imperii Romani-Germanici aliorumque regnorum ... Additis nunc primum tractatibus Hippolyti de Marsiliis, Gulielmi a Cuneo et Petri Santernae in eadem et affini materia ... 
PLA Genevae/ sumptibus Leonardi Chouët/ 1675. 
NOT 35cm. [xii],510,[66]p. Printer's device on t.p.

========= 873 
AUT Hermann, Albertus 
TIT De pollicitationibus; dissertationem inauguralem .... 
PLA Augustae Vindelicorum/ typis Wirthianis/ 1857. 
NOT 69p. Thesis.

========= 874 
AUT Hermans, Cornelis Rudolphus, d.1869 
TIT Verzameling van kronyken, charters en oorkonden betrekkelijk de stad en meijerij van 's Hertogenbosch. Uitg. door het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband. Erste deel. 
PLA 's Hertogenbosch/ Stokvis/ 1848. 
NOT xlix,790,[2]p. All parts have separate title pages.

========= 875 
AUT Hertius, Johannes Nicolaus, 1652-1710 
TIT Consiliorum et responsorum tomus 2, continens decisiones Facultatis Juridicae nomine ad integra acta elaboratas et variorum casuum atque controversiarum enucleationes ... collegit revidit et edidit filius Joannes Jeremias Hertius. 
PLA Francofurti ad Moenum/ apud Joh. Benj. Andreae & Henr. Hort/ 1730. 
NOT 35cm. [viii],40,1010,[162]p.

========= 876 
AUT Hessels, J.H., ed.; Kern, H., comp. 
TIT Lex Salica: the ten texts with the Glosses, and the Lex emendata. Synoptically edited by J.H. Hessels. With notes on the Frankish words in the Lex Salica. By H. Kern. 
PLA London/ John Murray/ 1880. 
NOT 31cm. 2 copies. [xxviii],[220]p.

========= 877 
AUT Hessen, Willem 
TIT Judicieel formulier-boek ... dienende tot een supplement van de Papegaay of formulierboek van Willem van Alphen. 
PLA Utrecht/ Roeland de Meijere/ 1776, 1778, 1782. 
NOT 20cm. 2v.

========= 878 
AUT Heumann, Hermann 
TIT Handlexikon zu den Quellen des römischen Rechts von H.G. Heumann. 8. veränderte Aufl., herausgegben von A. Thon. 
PLA Jena/ Fischer/ 1895. 
NOT x,569p.

========= 317 
AUT Hierrus, Joannes 
TIT Tractatus de fuga 
PLA Lugduni/ Benedictus Bonn(n)yn/ 1544 
NOT - Sedecimo. Issued behind Bartholomaeus Caepolla's Cautelae and other treatises

========== 879 
AUT Hilarius, U.; [Abresche, Petrus]; [Marck, Frederick Adolph van der] 
TIT Antwoord op den brief van den naamlozen Groninger rechtsgeleerden over de dissertatie door dr. Feddo Hovingh onlangs te Groningen uitgegeeven, aangaande de vrage ... [= complaints against van der Marck] 
PLA Groningen/ Hajo Spandaw/ 1772 
NOT - Bound behind Eleutherius, A., Ondersoek van het gevoelen van den heere professor Van der Mark, Groningen 1767. Issued with: Theses quas sub praesidio ... van der Mark ... in acad. Groningo-Omland defenderunt praestantissimi domini, quorum nomina hisce addita sunt. Further issued with: Bedenkingen en bezwaaren door ... Petrus Abresche, Lambertus van Bolhuis, Theodorus Lubbers en Hermannus Knock ... overgegeeven aan den Grooten Senaat der Hooge Schoole van stad en lande op en tegen de academische lessen van Mr. Frederick Adolph van der Marck... met deszelfs verklaaring op en tegen die bedenkingen en bezwaaren

========= 880 
AUT Hoelder, Eduard, 1847-1911 
TIT Ueber den Entwurf eines deutschen bürgerlichen Gesetzbuches; Vortrag gehalten am 20.März 1889 in der juristischen Gesellschaft zu Wien. 
PLA Erlangen/ Georg Böhme/ 1889. 
NOT 32p.

========= 881 
AUT Hoepfner, Ludwig Julius Friedrich, 1743-1797 
TIT Theoretisch-praktischer Commentar über die Heineccischen Institutionen nach deren neuester Ausgabe. 8. Auflage, duchaus berichtigt, auch mit Anmerkungen und Zusätzen vermehrt von A.D. Weber. 
PLA Frankfurt am Main/ Varrentrapp/ 1833. 
NOT 26cm. vi,881p. Reprint of the edition 1817.

========= 882 
AUT Hoerman, Johan Christoph 
TIT Dissertatio iuridica de dispositionibus parentum inter liberos, quam ... praeside Henrico Hahnio ... subjicit Johan Christoph Hörman. 
PLA Helmestadii/ typis Henningi Mulleri/ 1662. 
NOT [74]p.

========= 883 
AUT Hofmeyr, Janus Henricus 
TIT Specimen juridicum inaugurale de officiis tutorum et curatorum. 
PLA Lugduni Batavorum/ L. Herdingh/ 1822. 
NOT 148p.

========= 884 
AUT [Holland (Province) / Netherlands] 
TIT Corte beschrijvinghe mitsgaders hantvesten, privilegien, costumen ende ordonnantien vanden lande van Zuyt-Hollandt. 
PLA Dordrecht/ Nicolaes Vincentsz van Spierincxhouck/ 1628. 
NOT 20cm. [xxiv],450,[6]p. illus. "With a beautiful title page and representations of shields of various districts described". [Roberts].

========= 885 
AUT [Holland (Province) / Netherlands] 
TIT De hoven van Holland. Raakende haare jurisdictio quaestien met alle de authentyke stukken daar toe specterende. Nooyt voor deezen zoo in het licht gegeeven. 
PLA Delft/ Pieter van der Kloot/ 1738. 
NOT [xxxii], 472, fold. plate. Printer's device on t.p.

========= 886 
AUT [Holland (Province) / Netherlands] 
TIT Deductie, ofte declaratie vande staten van Hollandt ende West-Vrieslandt ... tot justificatie van ... Acte van Seclusie. 
PLA 's Gravenhage/ weduwe ende erfgenamen van Hillebrandt Jacobsz van Wouw/ 1654. 
NOT 31cm. 1 p.1. 90p. Bound with: Extraordinaris staet van oorlogh aenvanck nemende met den eersten Januarii 1670 ende nevens den ordinaris staet van oorloge aen haer Hoogh Mog. overgelevert. 19p. Manuscript notes at end.

========= 887 
AUT [Holland (Province) / Netherlands] 
TIT Instructie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. Geordonneert by de keyserlijcke majesteyt, in't jaer 1531. Nu seer neerstelijck oversien ende gheannoteert. [Also contains other plakaten about the judiciary and other arguments. 
PLA 's Gravenhage/ By de weduwe ende erfghenamen van wijlen Hillebrant Jacobssz. van Wouw/ 1628-1642. 
NOT 20cm. Various pagination.

========= 888 
AUT [Holland (Province) / Netherlands] 
TIT Instructie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt. Geordonneert by de Keyserlijcke Majest[eit] in't jaer vijfthien-hondert een en dertich, nu seer neerstelijck oversien ende geannoteert. 
PLA 's Gravenhage/ weduwe Hillebrandt Jacobsz van Wouw/ 1657. 
NOT Various pagination. Includes ordonnantien and placaten 1642-1660, each with own t.p., final two showing variation.

========= 889 
AUT [Holland (Province) / Netherlands] 
TIT Instructie van den Hove van Hollandt, Zeelandt ende Vrieslandt 
PLA 's Gravenhage/ Jacobus & Paulus Scheltus/ [1736?]. 
NOT Various pagination. Includes ordonnantien, reglementen, ordre, publicatie 1680-1736, each with own t.p. imprinted variously Jacobus, Paulus & Isaac Scheltus. Printer's device on each t.p. same throughout. T.p. reads "Instructien van den hove van ..." but within the book refers as "Instructie van den hove ...".

========= 890 
AUT [Holland (Province)] 
TIT Ordonnantie ende instructie ghemaeckt op de vordernisse van de justitie voor den Hove van Hollandt in kleyne saecken. 
PLA Delft/ Aelbert Heyndricsz/ 1583. 
NOT - [xxiii]. Bound behind:- [Leiden / Netherlands] Keuren ..., [Leiden] 1583. Bound behind:- Ordonnantie van de polityen binnen Hollandt [= Political ordinance, 1580]. Delft 1583. Bound behind:- [Holland (Province)], Ordonnantie op 't stuk van justitie ..., Leyden 1580

========= 891 
AUT [Holland (Province)] 
TIT Ordonnantie van de polityen binnen Hollandt [= Political ordinance, 1580]. 
PLA Delft/ Aelbert Hendricxz/ 1583. 
NOT - 22p. Bound behind:- [Leiden / Netherlands] Keuren ..., [Leiden] 1583. Bound with:- [Holland (Province)], Ordonnantie op 't stuk van justitie ..., Leyden 1580. Bound with:- [Holland (Province)], Ordonnantie ... voor den Hove van Hollandt in kleyne saecken. Delft 1583.

========= 892 
AUT [Holland (Province)] 
TIT Ordonnantie op 't stuk van justitie ... binnen den steden ende ten platten lande van Hollandt. 
PLA Leyden/ M. Willem Silvius/ 1580 
NOT - 14p. Bound behind:- [Leiden / Netherlands] Keuren ..., [Leiden] 1583. Bound behind:- Ordonnantie van de polityen binnen Hollandt [= Political ordinance, 1580]. Delft 1583. Bound with:- Ordonnantie ... voor den Hove van Hollandt in kleyne saecken. Delft 1583.

========= 893 
AUT [Holland; Zeeland; Westvriesland] 
TIT Sententien en gewezen zaken van den Hoogen en Provincialen Raad in Holland, Zeeland en Westvriesland. Mitsgaders eenige andere zaken den rechten aangaande. Eerste deel. 
PLA Rotterdam/ gedrukt bij Joannes Naeranus/ 1662. 
NOT [vi],773,[18]p. No more published.

========= 894 
AUT [Hollandsche consultatien] 
TIT Consultatien, advysen en advertissementen gegeven ende geschreven by verscheyden treffelijcke rechts-geleerden in Hollandt ... 
PLA Rotterdam/ Joannes & Isaak Naeranus/ 1645-1685. 
NOT 20-22cm. 6v. Printer's device on each t.p. with different device in v.6 being that of Isaak Naeranus. Added t.p. in v.1 and v.3, illustrated and engraved. V.1 imprinted 1645 with added t.p. imprinted 1648. V.3 imprinted 1648 and designated "tweede stuck van het derde deel" because Colom's "Amsterdamsche derde deel" had already appeared in 1647.

========= 895 
AUT [Hollandsche consultatien] 
TIT Consultatien, advysen en advertissementen gegeven ende geschreven by verscheyden treffelijcke rechts-geleerden in Hollandt. 
PLA Rotterdam/ Joannes Naeranus/ 1644-1666. 
NOT 6v. 3 copies of v.3. V.3 has imprint Amsterdam/ Johannes Colom/ 1647.

========= 896 
AUT [Hollandsche consultatien] 
TIT Consultatien, advysen en advertissementen gegeven ende geschreven by verscheyden treffelijcke rechts-geleerden in Hollandt en elders ... merkelyk verbetert. Daar en boven is het geheele "Amsterdamse derde deel" hier nu ook ingevoegd. 
PLA Leyden/ Pieter van der Aa/ 1716. 
NOT 21cm. 6v. Added t.p. in v.1, illustrated and engraved. Printer's device on each t.p.

========= 897 
AUT [Hollandsche consultatien] 
TIT Consultatien, advysen en advertissementen gegeven ende geschreven by verscheyden treffelijcke rechts-geleerden in Hollandt ... 
PLA Amsterdam/ Jan Boom, etc./ 1728-1756. 
NOT 21-22cm. 6v. 3 copies. Printer varies. Printer's device on each t.p. varies with printers. Added t.p. in v.1, illustrated and engraved. Two copies have volumes from later editions (original volumes were printed 1728-1739). 
BIN s/18

========= 898 
AUT [Hollandsche consultatien] 
TIT Consultatien, advysen en advertissementen gegeven ende geschreven by verscheyden treffelijcke rechts-geleerden in Hollandt ... 
PLA Amsterdam/ Jan Boom, etc./ 1728-1739. 
NOT 21-22cm. 6v. 3 copies? Printer varies. Printer's device on each t.p. varies with printers. Added t.p. in v.1, illustrated and engraved. 
BIN l gold pressed/18/ (the other sets in simple skin) 
POS Villiers, J.H. de, Chambers 1866

========= 899 
AUT [Hollandse Consultatien: Kort begryp] 
TIT Kort begryp van de "Consultatien en Advysen", inhoudende alle de voortreffelyke materien en voorvallen van de ses delen der Hollandse consultatieboeken, in ordre gecolligeert, en by een gestelt door den letter A.B.C., tot dienst van die gene welke deselve consultatien en advysen gebruiken. 
PLA Amsterdam/ Abraham van Someren/ 1696. 
NOT viii,595p.

========= 900 
AUT [Hollandse Consultatien: Kort begryp] 
TIT Kort begryp van de "Hollandse Consultatien en Advysen", inhoudende alle de voortreffelyke materien en voorvallen daar in begrepen in ordre van het A.B.C. geschikt tot gerief der naazoekers. 3. druk van zoo veele zwaare fouten gezuivert en zoo merkelyk verbeetert dat het by naa voor een nieuw werk passeeren kan. 
PLA Amsterdam/ Henrik Wetstein/ 1709. 
NOT 21cm. [vi],594,[6]p. Illustrate halftitle, engraved.

========= 901 
AUT [Hollandse Consultatien: Kort begryp] 
TIT Kort begryp van de "Hollandse Consultatien en Advysen", inhoudende alle de voortreffelyke materien en voorvallen daar in begrepen, in ordre van het A.B.C. geschikt tot gerief der naazoekers. 3. druk van zoo veele zwaare fouten gezuivert en zoo merkelyk verbeetert dat het by naa voor een nieuw werk passeeren kan. 
PLA Amsterdam/ Jacob Graal/ 1729. 
NOT 21cm. [vi],594,[6]p. Illustrated halftitle, engraved.

========= 902 
AUT [Hollandse Consultatien: Kort begryp] 
TIT Kort begryp van de "Hollandse Consultatien en Advysen", inhoudende alle de voortreffelyke materien en voorvallen daar in begrepen in ordre van het A.B.C. geschikt tot gerief der naazoekers. Den laatsten druk van zoo veele zwaare fouten gezuivert en zoo merkelyk verbeetert dat het by naa voor een nieuw werk passeeren kan. 
PLA Amsterdam/ Jacob Graal/ 1740. 
NOT 22cm. [vi],594,[6]p. Illustrated halftitle, engraved.

========= 903 
AUT [Hollandse Consultatien: Kort begryp] 
TIT Kort begryp van de "Hollandse Consultatien en Advysen", inhoudende alle de voortreffelyke materien en voorvallen daar in begrepen in ordre van het A.B.C. geschikt tot gerief der naazoekers. Den laatsten druk van zoo veele zwaare fouten gezuivert en zoo merkelyk verbeetert dat het by naa voor een nieuw werk passeeren kan. 
PLA Amsterdam/ Jacob Graal/ 1742. 
BIN l gold pressed/18 
POS Villiers, J.H., Chambers 1866

========= 904 
AUT Holtius, Adrianus Catherinus, 1786-1861 
TIT Historiae juris Romani; lineamenta quibus in academica institutione uteretur. Edition altera auctior et emendatior. 
PLA Utrecht/ van der Post/ 1840. 
NOT 22cm. vii,288p.

========= 905 
AUT Holzschuher, Franz von 
TIT Encyklopädie der Rechtswissenschaft in systematischer Bearbeitung, herausgegeben unter Mitwirkung vieler Rechtsgelehrter. 4.Aufl. 
PLA Leipzig/ Duncker & Humblot/ 1882. 
NOT 4v. The Collection holds v.1 only.

========= 906 
AUT Holzschuher, Rudolf von, Freiherr, 1777-1861 
TIT Theorie und Casuistik des gemeinem Civilrechts, ein Handbuch für Praktiker. 2. umgearb. verm. Aufl. 
PLA Leipzig/ Baumgärtner/ 1856-1958. 
NOT 22cm. 3v. 2 copies of v.3.

========= 907 
AUT Hommel, Karl Ferdinand, 1722-1781 
TIT Palingenesia librorum iuris veterum sive Pandectarum, loca integra ad modum indicis Labitti et Wielingi oculis exposita et ab exemplari Taurellii Florentino accuratissime descripta. 
PLA Lipsiae/ impensis Theophili Georgi/ 1767-1768. 
NOT 3v.

========= 908 
AUT Hommel, Karl Friedrich; [Bertoch] 
TIT Promptuarium iuris Bertochianum, ad modum lexici iuris practici sive locorum communium ex recentiorum iureconsultorum scriptis 
PLA Lipsiae/ Fritsch/ 1777 
NOT 2v.

========= 791 
AUT Hoogerbeets, R. 
TIT Van het aenleggen en volvoeren der processen voor de respective hoven van iustitie in Hollant 
PLA Delft/ Aernold Bon/ 1652. 
NOT - Issued as an appendix to Hugo Grotius, Inleydinge tot de Hollandsche regts-geleertheyt, in ed. 1652, 1692, 1706, 1738

========= 909 
AUT Hooghe, Romein de, 1646-1708 
TIT Spiegel van staat des Vereenigde Nederlands, waar in de macht en 't vry bestier van yder der zeven verbonde provinciën en haar byzondere steeden, zo in rechten als regeeringen werd ontvouwd. 
PLA Amsterdam/ Jan ten Hoorn/ 1706-1707. 
NOT 22cm. 2v. illus. V.2 is entitled "Spiegel van staat, vervattende de macht der Generaliteyt".

========= 585 
AUT Hoop, J.C. van der 
TIT Dissertatio de necessario Romani juris, et subinde quoque canonici juris, in Hollandia, studio. 
PLA Hagae Comitis/ Joannes Mensert/ 1779. 
NOT - 21cm. Issued behind Fagel, Dissertatio de origine et usu juris Romani in Hollandia

========== 910 
AUT Hoppius, Joachim, 1656-1712 
TIT Commentatio succincta ad Institutiones Justinianeas. Perspicuam textus explanationem, axiomatum inde descendentium demonstrationem et enucleationem, potiorum controversiarum juris evolutionem, brevemque ad usum fori hodiernum applicationem continens, una cum praecognitis jurisprudentiae utilissimis. Editio nova. 
PLA Francofurti/ impensis Jer. Schrey, Joh. Godofredi Conradi & officinae Weidmannianae/ 1736. 
BIN l blind pressed/18 
NOT [iv],1036,[48]p., 1p. of plates: port. Vellum on boards with two broken clasps.

========= 911 
AUT *Hoppius, Joachim, 1656-1712 
TIT Examen Institutionum imperialium in quo et prima rudimenta et solidiora fundamenta typorum diversitate distincta ex ipsis textibus perspicue ostenduntur. Accessit Memoriale actionum omnium, quotquot in jure occurrunt. 
PLA Genevae/ sumptibus haeredum Cramer & fratrum Philibert/ 1742. 
NOT Sedecimo. [xiv],x,656,[85]p.

========= 912 
AUT *Hoppius, Joachim, 1656-1712 
TIT Examen institutionum imperialium in quo et prima rudimenta & solidiora fundamenta typorum diversitate distincta ex ipsis textibus perspicue ostenduntur. Accessit memoriale actionum omnium, quotquot in jure occurrunt. 
PLA Francofurti ad Viadrum/ J.Ch. Kleyb/ 1764 
NOT Sedecimo.

========= 913 
AUT Hopperus, Joachim, 1523-1576 
TIT Seduardus; sive, De vera iurisprudentia ad regem libri 12 nempe: [Nomothesias] sive de iuris et legum condendarum scientia libri 4, Rerum divinarum et humanarum sive de iure civili publico libri 4, Ad Pandectas sive de iure civili privato libri 4. Opus Joachimi Hopperi. Adiectus est eiusdem auctoris De institutione principis liber singularis. 
PLA Antverpiae/ in officina Plantiniana, apud viduam et Joannem Moretum/ 1590. 
NOT 34cm. [xvi],343,[5]p., 1 leaf of plates. Printer's device on t.p.

========= 914 
AUT Hostiensis [= Henricus de Segusio, cardinal of Ostia], d.1271 
TIT In primum [secundum, tertium, quartum, quintum, sextum] Decretalium librum commentaria ... 
PLA Torino/ Bottega d'Erasmo/ 1965. 
REP Venetiis/ apud Juntas/ 1581. 
NOT 34cm. 6v. in 2. Vignette on t.p's.

========= 915 
AUT Hostiensis cardinalis [= Henricus de Segusio, cardinal of Ostia], d.1271 
TIT Summa [Decretalium] aurea. 
PLA Torino/ Bottega d'Erasmo/ 1963. 
REP Venetiis/ apud Jacobum Vitalem/ 1574 
NOT 34cm. viii,28p., 1950 half- pages.

========= 916 
AUT Hostiensis cardinalis [= Henricus de Segusio, cardinal of Ostia], d.1271 
TIT Summa [Decretalium], una cum summariis et adnotationibus N. Superantii. 
PLA Aalen/ Scientia/ 1962 
REP Lugduni/ Iacobus Giunta/ 1537/ 
BIN hl/20 
NOT 44cm. 
RNR 440 x 60

========= 917 
AUT Hostiensis cardinalis [= Henricus de Segusio] 
TIT Lectura in Decretales Gregorii IX. Accedit lectura in Decretales Innocentii IV. 
PLA ?/?/ 1965 
REP Venetiis/?/ 1581 
NOT 2v.

========= 918 
AUT Hotman, François, sieur de Villiers Saint-Paul, 1524-1590 
TIT Commentarius de verbis iuris, antiquitatum Ro[manarum] elementis amplificatus; De legibus; De magistratibus populi R., De Senatu et S.C. insignibus, De iurisconsultis, eorumque formulis. Hac editione respondetur ad varias doctorum hominum disputationes ac reprehensiones quarum indicem quartae pag. subiecimus. 
PLA Lugduni/ apud Antonium Gryphium/ 1569. 
NOT 34cm. [iv], 488[7]p. Printer's device on t.p.

========= 919 
AUT Hotomanus, Franciscus 
TIT Legum Romanarum index 
PLA Basileae/ apud Episcopium Juniorem/ 1558. 
NOT - [xvi],103p. Printer's device on t.p. Bound behind Claudius Prevostius, Commentarius de magistratibus populi Romani, Lausannae 1579. Bound with his Partitiones iuris civilis elementariae, Basileae 1571. Printer's device on t.p. Contemporary vellum binding decorated back and front with faces along margins and central human figure with date 1598.

========= 920 
AUT Hotomanus, Franciscus 
TIT Partitiones iuris civilis elementariae. 
PLA Basileae/ per Eusebium Episcopium & Nicolai fratris haeredes/ 1571. 
NOT - [vii],157p. Printer's device on t.p. Bound behind Claudius Prevostius, Commentarius de magistratibus populi Romani, Lausannae 1579, and behind Francisci Hotomani Legum Romanarum index, Basileae 1558.

========= 921 
AUT Hovingh, Feddo 
TIT Dissertatio politico-juridica que disquiritur: num et quatenus prudentiae conveniat civili in rempublicam Groninganam jus recipere peregrinum praesertim Romanum? 
PLA Groningae/ apud Hajonem Spandaw/ 1765. 
NOT [xvii],147,[1]p. Photocopy.

========= 922 
AUT Huber, Eugen 
TIT Die Bedeutung der Gewere. Festschrift im Namen und Auftrag der Universität Bern verfasst von Eugen Huber. 
PLA Bern/ Stämpfli/ 1894. 
NOT 84p Halftitle: Der Friedrichs-Universität in Halle zur Jubelfeier ihres zweihundertjährigen Bestehens gewidmet von Rektor und Senat der Universität Bern. Photocopy.

========= 923 
AUT *Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT Beginzelen der regtkunde in Friesland en elders gebruikelyk, te zamen gesteld ... mitsgaders met aantekeningen opgeheldert door Mr. Simon Binckes. 
PLA Leeuwarden/ by Abraham Ferwerda/ 1774. 
NOT 17cm. 2v.

========= 924 
AUT Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT De jure civitatis libri tres, novam juris publici universalis disciplinam continentes. 3.ed. priore multo locupletior. 
PLA Franequerae/ ex officina Leonardi Strickii/ 1698. 
NOT 6,646p., 1p. of plates. port. Vignette on t.p.

========= 925 
AUT Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT Eunomia Romana sive censura censurae juris Justinianaei. Postumum opus edidit Zacharias Huber. 
PLA Franequerae/ Leonardus Strickius/ 1700. 
NOT 20cm. 1 p.1. [xviii],802,[18]p. Bound with: Vitringa (Campegius): Oratio funebris recitata in exsequiis Ulrici Huber. 1700. 24p.

========= 926 
AUT Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT Heedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelyk. 
PLA Leeuwaarden/ Hero Nauta/ 1686. 
NOT 29cm. 2v. in 1. 2 copies, the second is 21cm.

========= 927 
AUT Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT Heedendaegse rechtsgeleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelyk. 5. druk, vermeerdert met veele nieuwe gewysde saken ende hervormt in gevolge van de nieuwe 's landts ordonnantie der selver provintie door Z. Huber. 
PLA Amsterdam/ de Groot en Schouten/ 1768. 
NOT 29cm. [xvi],968,[61]p.

========= 928 
AUT Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT Institutiones historiae civilis ... editio nova, quam recensuit Zacharias Huber. 
PLA Franeker/ Bernardus Witbranda/ 1703. 
NOT 20cm. 1p.1.[vi],714,[74]p.

========= 929 
AUT Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT Opera minora et rariora, juris publici et privati. Edidit Abrahamus Wieling. Tomus primus. 
PLA Utrecht/ J.H. Vonk van Lynden/ 1746. 
NOT 19cm. 1 p.1.[xxvii],138,[2],67,297p.

========= 930 
AUT *Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT Positiones iuris secundum Institutiones et Pandectas, ad primordia disciplinae usumque saeculi adtemperatae. 
PLA Franequerae/ apud Johannem Gyselaar/ 1685 
NOT Sedecimo.

========= 931 
AUT Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT Praelectionum juris Romani pars 3, quae est ad libros unum et triginta posteriores Pandectarum ... 
PLA Franequerae/ apud Leonardum Strickium/ 1701. 
NOT 2 copies. [xl],758,[33]p. Printer's device on t.p., same as Henricus Halma.

========= 932 
AUT Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT Praelectionum juris civilis tomi 3 secundum Institutiones et Digesta Justiniani. Accedunt Chr. Thomasii Additiones et Lüderi Menckenii Remissiones ad jus Saxonicum. Editio quarta. 
PLA Francofurti et Lipsiae/ Gleditsch/ 1749. 
NOT 25cm. 3v.

========= 933 
AUT Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT The Jurisprudence of my time; translated from the 5th edition by P. Gane [= Heedendaegse rechtsgeleertheyt]. 
PLA Durban/ Butterworth/ 1939. 
NOT 25cm. 2v. port. fascimile.

========= 934 
AUT Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT Heedensdaegse rechts-geleertheyt, soo elders, als in Frieslandt gebruikelyk, ... vermeerdert met veele nieuwe gewysde saken ... door Zacharias Huber. 5th ed. 
PLA Amsterdam/ Gerrit de Groot en Zoon en Petrus Schouten/ 1768.

========= 935 
AUT Huber, Ulricus, 1636-1694 
TIT Digressiones Justinianeae ... quibus varia & imprimis humaniora juris continentur. Insertus est de jure in re & ad rem quod dicitur, tractatus, & adjecta de ratione discendi atque docendi juris diatribe, per modum dialogi 
PLA Franequerae/ J. Gyselaar & H. Amama & Z. Taedama/ 1688 
BIN s/18 
NOT 21cm. 
RNR 210 x 50

========= 936 
AUT Huber, Zacharias, 1669-1732 
TIT De casibus enucleatis quaestionum forensium ex jure Romano ac hodierno liber singularis. Accedit dissertatio auctoris de utilitate atque autoritate juris civilis Romani in Frisia. 
PLA Franequerae/ apud Henricum Pollium/ 1712. 
NOT [viii],504,[7]p. Printer's device on t.p.

========= 937 
AUT Huber, Zacharias, 1669-1732 
TIT Dissertationum libri tres, quibus explicantur ac observationibus philologicis et humanioribus illustrantur selecta juris publici, sacri, privatique capita. 2nd ed. 
PLA Trajecti ad Rhenum/ J.H. Vonk van Lynden/ 1740 
NOT 25cm. 
RNR 250 x 50

========= 938 
AUT Huber, Zacharias, 1669-1732 
TIT Observationes rerum forensium ac notabilium in suprema Frisiorum curia judicatarum. 
PLA Leovardiae/ Henricus Halma/ 1723, 1727. 
NOT 2v. 2 copies. (451,430p.) Printer's device on t.ps. Pars altera has t.p. details: Decisiones Frisicae; sive, Observationes rerum in suprema Frisiorum curia judicatorum. Franequerae, Henricus Halma/ 1727.

========= 939 
AUT [Hubin, Bertrand] 
TIT L'esprit de la Coûtume de Normandie, avec un recueil d'arrêts notables du même Parlement. 3. et nouvelle éd., augmentée d'édits. 
PLA Rouen/ Jean Baptiste Besongne le fils/ 1720. 
NOT 2v. in 1 (189,168p.) Each section has own t.p., each with own vignette. Br. Mus. gives the author as Bertrand Hubin.

========= 940 
AUT Hueffer, Hermanus, 1830- 
TIT De substitutione quasi-pupillari; dissertatio inauguralis quam ... in Universitate Viadrina pro summis in utroque jure honoribus ... defendet Hermanus Hüffer. 
PLA Vratislaviae/ typis Robert Nischkowsky/ 1853. 
NOT [vi],49,[1]p.

========= 941 
AUT Hufeland, Gottlieb 
TIT Verhandeling over den eigenaardigen geest van het Romeinsche regt in het algemeen, en met betrekking tot de hedendaagsche wetgeving en regtsgeleerdheid. [Transl. into Dutch from German by C.C.C. Warmolts. 
PLA Leeuwarden/ Schetsberg/ 1827. 
NOT 104p.

========= 942 
AUT Huffner, H. 
TIT Beiträge zur Geschichte der Quellen des Kirchenrechts und des römischen Rechts im Mittelalter. 
PLA Münster/ Aschendorff/ 1862

========= 1442 
AUT Hugo (de Porta Ravennata), fl. 1160 
TIT De expediendis judiciis 
PLA Augustae Taurinorum/ ex officina Erasmiana/ 1973. 
REP Moguntiae/ Ivo Schoeffer/ 1535. 
NOT - 34cm. Issued behind Placentinus, Summa Institutionum (Corpus glossatorum iuris civilis, 1)

========= 85 
AUT Hugolinus de Presbyteris, fl. 1220 
TIT Apparatus in Tres libros Codicis 
PLA Augustae Taurinorum/ ex officina Erasmiana/ 1966. 
REP Parisiis/ apud Sebastianum Nivellium/ 1577 
BIN c/20 
NOT - 34cm. Issued behind Azo, Lectura Codicis (Corpus glossatorum juris civilis, no.3). The 1577 t.p. erroneously ascribes the whole work to Azo

========= 943 
AUT Hulot, Henri et alii, transl. 
TIT Corps de droit civil romain en latin et en français 
PLA ?/?/1979 
REP Metz/ Behmer et Lamort/ 1803-1811 
NOT 17v.

========= 944 
AUT Hunter, William Alexander, 1844-1898 
TIT A systematic and historical exposition of Roman law in the order of a code. Embodying the Institutes of Gaius and the Institutes of Justinian translated into English by J. Ashton Cross. 2nd edition. 
PLA London/ Maxwell/ 1885. 
NOT 21cm. xi, 1122p.

========= 945 
AUT Huschke, Philipp Eduard, 1801-1886 
TIT Die Multa und das Sacramentum in ihren verschiedenen Anwendungen. 
PLA Osnabrück/ Biblio/ 1968. 
REP ?/?/ 1874 
NOT 559p.

========= 946 
AUT *Huschke, Philipp Eduard, 1801-1886 
TIT Jurisprudentiae anteiustinianae quae supersunt. 5.ed. 
PLA Lipsiae/ Teubner/ 1886. 
NOT 17,3cm. 20,880p., 2p. of plates.

========= 947 
AUT *Huschke, Philipp Eduard, 1801-1886 
TIT Jurisprudentiae antejustinianae reliquias, in usum maxime academicum compositas a Ph. Eduardo Huschke, editione sexta aucta et emendata ediderunt E. Seckel et B. Kuebler. 
PLA Leipzig/ Teubner/ 1908-1911. 
NOT 17cm. 2v.

???????????

AUT Huber, Zacharias, 1669-1732 
TIT Observationes rerum f????????? €